Workshop: Copywriting

Pot?ebujete získat více objednávek z webu, více “lajk?” na Facebooku, nebo snad více proklik? z newsletteru? Nau?te se psát atraktivní texty, které zaujmou. Vyhněte se chybám, na?erpejte novou inspiraci a získejte okam?itě zpětnou vazbu.

Jan Ambro? Head of UX & Content

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
9 - 17 h
Po?et ú?astník?: 8
Volná místa

Cena

4?990?K? 3?743?K?
4?528?K? s DPH

 • Psát lépe a na míru cílové skupině a médiím
 • Získat si pozornost díky copy tip?m a trik?m
 • Byt stru?něj?í a vysti?něj?í pomocí webové stylistiky
 • Pracovat s emocemi a p?esvěd?ovacími technikami
 • Optimalizovat text s ohledem na vyhledáva?e (SEO)

?asovy rozsah ?kolení je 6 vyu?ovacích hodin ve dvou blocích: 9-12 a 13-16 hodin.?

Tento workshop je z velké ?ásti postaven na praktickych cvi?eních a p?íkladech, abyste si z něj odnesli co nejvíce.

ú?astníci se na kurzu copywritingu mimo jiné dozvědí:

Pro koho pí?eme:

 • Jak lidé ?tou online – offline vs. desktop vs. mobil a co z toho vyplyvá pro autory text?.
 • Kdo je va?e cílovka - typologie ?tená??, emoce a hodnoty
 • Co je vlastně vá? produkt - parametry produktu vs. pot?eby a vyhody

Co je?tě pot?ebujete vědět:

 • Copy tipy, stylistické prost?edky, tonalita
 • Formátování a kódování - fonty, barvy, zarovnání, grafické prvky, vizuální podoba text?
 • Vliv text? na SEO - analyza klí?ovych slov (SEO), titulky, meta description
 • Testování - ?asté chyby, nástroje, checklisty

Pro jaká média si vyzkou?íme psaní:

 • Web, e-shop
 • Facebook
 • Blog, magazín
 • Newsletter
 • Aplikace

Co si vyzkou?íme napsat:

 • Produktovy popisek
 • Titulek/nadpis k produktovému popisku
 • Post pro Facebook a sociální média
 • Nadpis a perex ke ?lánku
 • P?edmět a obsah newsletteru
 • Hlá?ky do aplikace - naviga?ní, chybové, informa?ní

Doporu?ujeme zejména pro: tv?rce a správce webového obsahu, pracovníky v marketingu, podnikatele a UX/UI designery. Prakticky workshop je vhodny pro za?áte?níky i pokro?ilej?í copywritery.

Hodí se vám základní znalosti online marketingu.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.
 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • online konzultace s?lektorem,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Jan Ambro?

Head of UX & Content

Honza se zabyvá copywritingem a tvorbou efektivního internetového obsahu. Má letité zku?enosti s?publikací ?lánk? na internetu a?p?ípravou text? pro firemní weby. Zabyvá se také návrhem a?vedením internetovych projekt?. Podniká v?oblasti regionálních online médií.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 25?%
31.?b?ezna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
3?743?K?
Volná místa
久久婷婷丁香五月色综合啪,天天综合网久久综合,久久一日本道色综合